Samstag, 19. September 2020
1. Mannschaft 2009/10 41238
1. Mannschaft 2011/12 Geschrieben von Burkhard Schulte 10506
1. Mannschaft 2012/13 Geschrieben von Jörg Klems 8204
1. Mannschaft 2014/15 6902
1. Mannschaft 2016/17 Geschrieben von Burkhard Schulte 8449
1. Mannschaft 2018/19 Geschrieben von Burkhard Schulte 4599
2. Mannschaft 2010/11 28823
2. Mannschaft 2011/12 Geschrieben von Burkhard Schulte 8431
2. Mannschaft 2012/13 5963
2. Mannschaft 2014/15 6333